1. Home
  2. Veiligheid en Techniek
  3. Veiligheid en Techniek Verlengingscursus

Veiligheid en Techniek Verlengingscursus

  • 2,5 tot 3 uur tijdsbesteding
  • een goed afgeronde cursus geeft recht op 1 verlengingspunt voor het vakbekwaamheidscertificaat (spuitlicentie).
  • 10 dagen beschikbaar na aankoop
59,00
Een deelnemerscode koopt u voor iemand anders. Hij kan daarmee een cursus volgen. Bijvoorbeeld uw medewerkers.

Met deze cursus behaalt u een verlengingspunt voor uw vakbekwaamheidsbewijs voor het onderdeel Veiligheid en Techniek.
De cursus verschaft informatie over het veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen en het toepassen van de juiste spuittechniek. Denk aan het juiste gebruik van beschermende kleding, spuitvrije zones, beperkende maatregelen rondom waterwingebieden, driftreducerende maatregelen en milieumaatregelen, onderdelen die belangrijk zijn om uzelf maar ook uw omgeving te beschermen. Videofragmenten en voorbeelden geven tekst en uitleg. Door het invullen van de vragen per deelonderdeel, test u direct uw opgedane kennis.
Indien u de cursus volledig goed heeft doorlopen, beschikt u over voldoende nieuwe kennis en ontvangt u een verlengingspunt voor uw licentie.

Menu