DISCLAIMER
Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op www.Landentuinbouwcursussen.nl (hierna te noemen “Website”). Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website

Landentuinbouwcursussen.nl behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.
LandenTuinbouwCursussen.nl besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (de informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden. Alle informatie getoond op de Website is onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten is LandenTuinbouwCursussen.nl niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u enLandenTuinbouwCursussen.nl

Aansprakelijkheid

LandenTuinbouwCursussen.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (de informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en LandenTuinbouwCursussen.nl tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.
LandenTuinbouwCursussen.nl is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en LandenTuinbouwCursussen.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen.
Daarnaast is LandenTuinbouwCursussen.nl niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden. De Website bevat hyperlinks naar websites van derden.
LandenTuinbouwCursussen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Landentuinbouwcursussen.nl voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LandenTuinbouwCursussen is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.
Landentuinbouwcursussen is ingeschreven onder KvK nummer: 91177960.
Contact
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met
Landentuinbouwcursussen.nl , emailadres: info@landentuinbouwcursussen.nl

Menu